Category: Amil Zakat

LSP Keuangan Syariah - Amil Zakat

Pelaksanaan Ujian Peer to Peer Sertifikasi Ahli Amil Zakat

Pelaksanaan ujian peer to peer sertifikasi ahli am zakat sbg salah satu tahapan pelengkapan syarat adminitrasi perluasan ruang lingkup LSP Keuangan Syariah. Kami menargetkan akhir tahun ini sertifikasi ahli amil zakat utk para pejabat eksekutif LAZ akan dapat tersedia utk publik. Hasil kerja sama LSP Keuangan Syariah dengan Forum Zakat.

Read More